Νομικά θέματα

Οροί της επιχείρησης

Εργαζόμαστε με επαγγελματική προσοχή. Ωστόσο, οι πληροφορίες μας εξαρτώνται από τις δηλώσεις των τρίτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών ή την φερεγγυότητα αντίστοιχης εταίρου σύμβασης. Περαιτέρω, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι οι προσφορές ιδιοκτησίας και πληροφορίες μας, προορίζονται μονό για τον εαυτό σας. Η μεταβίβαση σε τρίτους, υπόκειται σε προηγουμένη συγκατάθεση από εμάς. Ο παραβάτης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά υπάρξει ανάλογα με την απώλεια της αξίας των κερδών. 3% θα είναι η μεσιτική προμήθεια καθώς επίσης ο προστιθέμενος φόρος ανάλογα με την τελική πωλησή του ακινήτου.

 

Πρόσθετα έξοδα αγοράς είναι ως εξής
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω είναι μόνο οδηγίες για τα οποία δεν μπορούμε να δώσουμε εγγύηση.

 

Μέχρι 2% έξοδα δικηγόρου
Περίπου 2,3% έξοδα για τα συμβολαιογραφικά συμπεριλαμβανόμενα έξοδα μεταγραφής. Φόρος της αγοράς είναι προς το παρόν 10%

 

Κανόνες οικοδόμησης
Μέσα στο σχέδιο πόλης υπάρχουν μερικοί περιορισμοί –οι γενικοί κανόνες είναι ως εξής:

Στα πρώτα 100 τμ κτίζονται 1,6%
Στα επόμενα 100 τμ κτίζονται 0,8%
Στα επόμενα 100 τμ κτίζονται 0,6%
Τελευταία τμ κτίζονται 0,4%
Μέγιστη δόμηση 400τμ

 

Έκτος σχέδιο πόλης η μικρότερη έκταση που κτίζεται είναι 4.000τμ και κτίζονται 200τμ
>4.000 τμ 200τμ + 0.02%
>8.000 τμ +280 τμ + 0,01%
>16.000 τμ μέγιστη δόμηση 400τμ
Όλα τα τμ συν υπόγειο, γκαράζ, πισίνα, μπαλκόνια κλπ

Οι αποστασίες από τα σύνορα οικόπεδου είναι 15μ, 30μ από την παραλία και 10μ από δάσος.

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στις τουριστικές περιοχές υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες.

Constructed by CompuComm E.E.